ZASADY ZGŁOSZEŃ I REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin na rok szkolny 2017/2018 

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem.
Termin: od 27 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.
Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin


Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje:

Zarządzenie nr 44/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje

Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

 


Archiwa