Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin 2018 SP

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin nr 71/1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/r2018/zarzadzenie-nr-7112018-prezydenta-miastalublin-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20182019-do-klas-i-,172,23030,2.html

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin nr 72/1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów.

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/r2018/zarzadzenie-nr-7212018-prezydenta-miastalublin-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-okreslenia-terminu-skladania-wnioskow-o-przyjecie-do-klasy-iv-i-vii-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-powstalych-z-przeksztalcenia-gimnazjow,174,23030,2.html


Archiwa