XVIII LO AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Jeżeli nadal szukasz swojej drogi życiowej przeczytaj!

Klasa IC- edukacja ratownicza

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, geografia, j. angielski

Po ukończeniu edukacji w naszymliceum możecie kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wybranych kierunkach:

dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia,ratownictwo medyczne,  biologia,stomatologia, medycyna,farmacja, psychologia, logopedia, pedagogika, farmacja, biotechnologia, ochrona środowiska, technik dentystyczny, zdrowie publiczne, kartografia,

ogrodnictwo, rolnictwo, lesnictwo,bioanalityka,hipologia i jeżdziectwo, inżynieria nowoczesnych materiałow,geodezja, weterynaria,bezpieczeństwo żywności,ochrona roślin i kontrola fitosanitarna,geoinformatyka,turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, ekonomia i inne.

                                                                                Zapraszamy do 18-tki:)
Fakultety z j. angielskiego dla klasy 2b LO przygotowujące do matury rozszerzonej odbywają się we Czwartki od godz. 7:10 do 7:55.

Serdecznie zapraszam.

Mariusz Sznura – nauczyciel j. angielskiego


Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla klasy 2b LO odbywają się we Środy od godz. 15:15 do 16:00.

Serdecznie zapraszam.

Mariusz Sznura – nauczyciel j. angielskiego
W dniu 28 lutego 2018r. uczniowie klas pierwszych XVIII Liceum Ogólnokształcącego  uczestniczyli w projekcie „ODPAL MYŚLENIE, NIE WCHODŹ W  UZALEŻNIENIE”.

Uczniowie przygotowali debatę, w której wzięli udział partnerzy projektu:
– pracownicy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji i dzielnicowy
VI Komisariatu Policji w Lublinie
(dopalacze w aspekcie prawnym),

– psycholog – terapeuta z Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji  „Powrót z U” oraz pracownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno  – Epidemiologicznej (dopalacze w aspekcie zdrowotnym).


10 lutego 2018 r. /sobota/ w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie karnawałowe połączone z zabawą choinkową dla dzieci pracowników i funkcjonariuszy Policji.

W imprezie wzięli udział następujący uczniowie naszego liceum z klas z edukacją policyjną: Bartosz Sokoluk, Julia Gryczkowska, Kacper Mościcki i Paweł Stasiuk. Obecna była także Pani wicedyr. szkoły Anna Mirońska oraz Pan inspektor w st. sp. Zygmunt Sitarski.


Witam ! WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI w 2018 roku. Proszę o głos ! Po kliknięciu Linku trzeba zjechać Lublin Lubelskie. Tam jestem Zbigniew Jurkowski http://www.portalsamorzadowy.pl/ocen-radnych/osoba/zbigniew-jurkowski,1978.html. Obecnie zajmuję w skali kraju 2 miejsce. Każdy głos na wagę zwycięstwa. Głosujemy do 15 stycznia 2018 roku. Głosowanie nie jest płatne. Bardzo Dziękuję ! Udostępniajcie ! Piszcie ! Komentujcie !


zrzut-ekranu-2017-09-03-o-22-44-29

Zaproszenie: Bieg Pamięci Ofiar Komunizmu 16.09.2017

Program: 2 MILA PAMIĘCI OFIAR KOMUNIZMU

Regulamin: Mila pamięci 16.09.2017 LUBLIN


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  INAUGURACJA  NOWEGO  ROKU SZKOLNEGO  2017/2018    ODBĘDZIE SIĘ 4 WRZEŚNIA 2017 r. WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

Szkoła Podstawowa

Klasy I    godz. 9.00    sala gimnastyczna

Klasy II-VII   godz. 9.00  spotkania z wychowawcami  

Klasa IV a  sala  37

Klasa IV b  sala  50

 

 Liceum Ogólnokształcące

 Klasy I   godz. 10.00      sala gimnastyczna

 Klasy II-III godz. 10.00  spotkania z wychowawcami


UWAGA TEGOROCZNI MATURZYŚCI !

W dniu 30.06.2017r. w godzinach 9.00 – 11.00 w sali nr 50

będzie można odebrać zaświadczenia maturalne.


Zestaw podręczników dla wszystkich klas  I / II / III  LO

 na rok szkolny 2017/2018


Rodzice z uczniami aranżują pracownię


Gra NIEBIESKI WIELORYB – List Lubelskiego Kuratora Oświaty i Podsekretarza Stanu MEN

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na niebezpieczną grę NIEBIESKI WIELORYB, która powstała i jest popularna wśród dzieci i młodzieży w Rosji, a dotarła także do Polski. Polega ona na tym, że uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania.

Codziennie przez 50 dni otrzymują jedno ustalone zadanie, które polega m.in. na samookaleczeniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych niebezpiecznych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatnim, pięćdziesiątym dniu, uczestnik otrzymuje zadanie skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło (jak podają różne źródła) blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci również w Polsce, które są podatne na tego rodzaju manipulacje. W związku z powyższym proszę o niezwłoczne podjęcie stosownych działań służących zapoznaniu nauczycieli, uczniów i rodziców z zagrożeniem, jakie wiąże się z ww. grą.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazywanie wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą w celu możliwości podjęcia wspólnych działań w tym zakresie.

Z poważaniem

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Jeżeli widzisz osobę w realnym zagrożeniu życia lub zdrowia, podejmij interwencję natychmiast i przekaż sprawę policji (numer alarmowy 997 lub 112)

116 111  – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży


25 kwietnia 2017r. – godz. 10:00

„Drodzy Gimnazjaliści!”

Już niedługo „Osiemnastkowy Zawrót Głowy”,
czyli Dzień Otwartych Drzwi w XVIII LO.
Czeka na Was wiele atrakcji. Dowiecie się wszystkiego o naszych innowacjach edukacji policyjnej, ratowniczej oraz straży granicznej
i służby celnej. Staniecie oko w oko z komendantem policji, lekarzem – ratownikiem medycznym
i celnikiem z Dorohuska oraz instruktorem
krav-magi. Nasi licealiści zabawią Was piosenkami i występami, które poprawią Wam humor. Przeniesiecie się do laboratorium kryminalistycznego, do budki strażnika granicznego i weźmiecie udział w pokazie sprzętu policyjnego i ratowniczego.
Osiemnastka zawróci Wam w głowach !

ZAPRASZAMY


  „Deutsch hat Klasse”

PODZIĘKOWANIE

            Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji Projektu „Niemiecki ma klasę”.

Dzięki Wam mogliśmy zrealizować nasze pomysły i zaaranżować salę lekcyjną. Jak teraz wygląda zobaczycie na zdjęciach. Dziękujemy wszystkim, którzy w nas wierzyli , okazali pomoc i życzliwość.:

Dyrekcji  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Radzie Rodziców ZSO nr2,

Nauczycielom i Pracownikom administracji,

Rodzicom klasy I b LO,

Szkolnemu Kołu Caritas ,

Panu Tomaszowi Gąseckiemu,

Panu Tomaszowi Wziątkowi ( z Dethloff Deutschschule ),

Pani Małgorzacie Wojciechowskiej,

Pani Emilii Kalwińskiej,

Pani Joannie Szwedo,

Pani Małgorzacie Kuźmicz,

Pani Beacie Poniewozik,

Pani Ewelinie Majewskiej,

Panu Jarosławowi Jemielniak,

Panu Radosławowi Jankowskiemu,

Panom Krzysztofowi i Gracjanowi Kowalskim.

 

                                                          Zespół biorący udział w Projekcie „ Deutsch hat Klasse”.


MOŻEMY WSPÓLNIE TWORZYĆ HISTORIĘ SZKOŁY
LIST OTWARTY DO RODZICÓW

Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie swoją działalność rozpoczęła w 1935 roku ( w innym budynku niż obecnie) i od początku wpisywała się w historię naszego miasta. Ważnym wydarzeniem był rok 1991, w którym, w tym samym budynku, utworzono XVIII Liceum Ogólnokształcące. Od tej pory funkcjonujemy jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie.
Nasza placówka jest odnowiona, przeszła termomodernizację
a obecnie gruntownej przebudowie poddawane są szkolne boiska. Dzięki temu gwarantujemy naszym wychowankom i pracownikom dobre warunki nauki i pracy, a wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczna dba o poziom kształcenia. Jesteśmy placówką ceniącą innowacyjność, realizujemy, poza kształceniem ogólnym, programy edukacji ratowniczej, policyjnej – a od przyszłego roku szkolnego także profil – straż graniczna i służba celna
Wiosną tego roku zakończyliśmy realizację procedur związanych
z wyborem patrona szkoły, którym poprzez głosowanie, została wybrana Stanisława Filipina Paleolog, pierwsza komendantka Polskiej Policji Kobiecej w dwudziestoleciu międzywojennym. Wielka i „cicha” patriotka broniąca niepodległości Polski i walcząca za nią w trakcie I i II wojny światowej, zwalczająca także handel kobietami i dziećmi, nazwana przez „Daily Express” : „polską Joanną d’Arc”.
Przed nami uroczystość nadania imienia szkole, wręczenia sztandaru, ufundowania pamiątkowej tablicy oraz stworzenie izby pamięci naszej patronki. Staramy się samodzielnie zbierać fundusze na te cele, ale każda, nawet najmniejsza kwota, przybliży nas do realizacji tak ważnego zadania.
Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie finansowe.
Z góry serdecznie Państwu dziękujemy, łącząc wyrazy szacunku
i uznania za przychylność, wsparcie i otwarte serca.

Ewentualne wpłaty prosimy dokonywać na niżej wskazany rachunek bankowy:
28 1240 1503 1111 0010 0165 3330
z dopiskiem „Patron szkoły”.

Z poważaniem
Dyrekcja
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Lublinie.

Lublin, dnia 07.03.2017 r.zrzut-ekranu-2017-02-28-o-19-50-22


Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse

WSPÓŁPRACA, WSPÓŁDECYDOWANIE, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jaki związek ma kolor ścian z lekcją języka niemieckiego? Z pozoru nie ma. Jakże często jednak pierwsze wrażenie jest mylne! Warto więc przyjrzeć się dokładniej projektowi „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse” prowadzonemu przez Goethe-Institut w Warszawie.

Tak właśnie zrobili i nasi uczniowie z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im.S.F. Paleolog . Są obecnie jednym z 115 zespołów bioracych udział w konkursie „Niemiecki ma klasę” w roku szkolnym 2016/2017.

Zadanie konkursowe polega na tym, by wspólnie zastanowić się, jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do nauki języka niemieckiego i wprowadzić takie zmiany, które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel będą czuć się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi naukę.

Zanim jednak uczniowie przystąpią do działania, zespoły muszą zadać sobie wiele pytań i wspólnie poszukać odpowiedzi – co trzeba zrobić, aby klasa była przyjazna dla wszystkich? Jakie zmiany są potrzebne i możliwe do przeprowadzenia? Jakiego wsparcia potrzebuje zespól przy nowej aranżacji sali lekcyjnej i kto może go udzielić?

Goethe-Institut przygotował materiały, oferuje szkolenia i warsztaty, a zespól projektu „Niemiecki ma klasę” służy pomocą nauczycielom poszukującym informacji.

Tym projektem Goethe-Institut chciałby zachęcić uczniów do działań na rzecz najbliższego środowiska i stworzyć okazję do zdobywanie doświadczeń w partycypacji. Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy realizacji ustalonych zamierzeń ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do nauki języka niemieckiego w szkole.

 W 2016 roku projekt uzyskał „European Language Label“, honorowy europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

skan

 


                                                                        Lublin dnia, 01.02.2017 r.

INFORMACJA

Dotycząca uczestnictwa uczniów XVIII LO w Lublinie w VIII edycji „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” w roku szkolnym 2016/2017 

Informuję, że Komitet Organizacyjny „Olimpiady Policyjnej” Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ogłosił listę 30 zwycięzców II etapu.

Z ogromną przyjemnością informuję, że w tym zaszczytnym gronie znalazł się uczeń XVIII LO w Lublinie. Jest to:

Nadkadet dyplomowany Michał Szkutnik – klasa III B.

Temat pracy: Czy dostęp do broni jest gwarancją bezpieczeństwa ?. Michał podczas II etapu olimpiady uzyskał 92 % trafnych odpowiedzi. 

W związku z powyższym składam w imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i wszystkich uczniów XVIII LO w Lublinie najserdeczniejsze gratulacje w związku z uzyskanymi wynikami jak również życzenia dalszego powodzenia w rozgrywkach finałowych i godnego reprezentowania XVIII LO w Lublinie na forum ogólnopolskim.  

Informuję, że trzeci etap Olimpiady odbywa się w miesiącu kwietniu 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i składa się z następujących konkurencji: 1. egzamin ustny; 2. zawody sportowe (rzut piłką lekarską – 2 kg, wyskok dosiężny, bieg z przewrotem, bieg wahadłowy 20x10m). Egzamin ustny odbywa się przed komisją egzaminacyjną. Uczestnik odpowiada na wylosowany zestaw pytań zawierający 3 zadania.

Tytuł Laureata „Olimpiady Policyjnej otrzymuje uczestnik, który w trzecim etapie Olimpiady zajął pierwsze miejsce. Tytuł Finalisty „Olimpiady Policyjnej otrzymują uczestnicy, którzy w trzecim etapie Olimpiady zajęli miejsca od 2 do 15. Laureat i Finaliści otrzymują zaświadczenie o zdobytym tytule i zajętym miejscu. Pozostali uczestnicy trzeciego etapu otrzymują zaświadczenia o udziale w Olimpiadzie. Laureat i Finaliści „Olimpiady Policyjnej po złożeniu wymaganych dokumentów zostaną przyjęci na wybrany przez nich kierunek studiów pierwszego stopnia realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 DYREKTOR SZKOŁY


INFORMACJA

Dotycząca uczestnictwa uczniów XVIII LO w Lublinie w VIII edycji „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” w roku szkolnym 2016/2017

Od 6 już lat uczniowie XVIII LO w Lublinie uczestniczą w „Ogólnopolskiej  Olimpiadzie Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

W bieżącym roku do pierwszego etapu VIII edycji akces złożyło  siedmioro  uczniów. Pierwszy etap polegał na samodzielnym napisaniu / w określonym terminie /, pracy na wybrany temat, spośród tematów podanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Wykaz uczestników oraz wybrane przez nich tematy prac:

 1. Nadkadet dyplomowany  Ewelina Cyfka – klasa III A   – Czy dostęp do broni jest gwarancją bezpieczeństwa ?
 2. Nadkadet dyplomowany Karolina Czerwinskaklasa III A  – Wizerunek Policji i policjanta w oczach polskich nastolatków.
 3. Nadkadet dyplomowany Karol Kowalczyk – klasa III A – Czy dostęp do broni jest gwarancją bezpieczeństwa ?
 4. Nadkadet dyplomowany Natalia Kowalska – klasa III A – Współczesne media a przestępczość. Przedstaw znane Ci przykłady sposobów relacjonowania przestępczości w mediach.
 5. Nadkadet dyplomowany Milena Nalewajekklasa III A – Wizerunek Policji i policjanta w oczach polskich nastolatków.
 6. Nadkadet dyplomowany Michał Szkutnik – klasa III B – Czy dostęp do broni jest gwarancją bezpieczeństwa ?
 7. Nadkadet dyplomowany Marek Winiarczykklasa III B –  Współczesne media a przestępczość. Przedstaw znane Ci przykłady sposobów relacjonowania przestępczości w mediach.

Po sprawdzeniu prac na etapie szkolnym i weryfikacji sprawdzenia przez Komitet Szkolny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wszystkie prace uzyskały wynik pozytywny w/g nakreślonych kryteriów a ich autorzy zostali zakwalifikowani do II etapu „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej”

Drugi etap „ Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” będzie miał formę testu wiedzy i zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Internetu  na terenie XVIII LO w oparciu o indywidualny  „login” i  „hasło dostępu”. Test wiedzy zbudowany jest z 80 zadań testowych, każde zadanie testowe zawiera 4 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zadania testowe będą obejmowały  wiedzę z zakresu: „ Wiedza o społeczeństwie”; „ Wstęp do prawoznawstwa”; „Wiedza policyjna”. Czas rozwiązywania testu wynosi 80 minut od momentu zalogowania. Za wskazanie każdej prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzyma  1 punkt – łącznie można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Zwycięzcami drugiego etapu zostaje maksymalnie 30 uczestników, którzy uzyskają najwyższą ilość punkt

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” za uczestnictwo i uzyskane w dotychczasowej rywalizacji  wyniki.  Dziękujemy za godne reprezentowanie XVIII LO w Lublinie na  forum ogólnopolskim.  Wszyscy oczekujemy teraz  na II etap rywalizacji na forum ogólnopolskim i mamy nadzieję, że nasi uczniowie  będą (wśród 30 najlepszych uczniów z całej Polski), reprezentować XVIII LO w Lublinie w III etapie rywalizacji, który odbędzie się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Laureat i finaliści  / 15 najlepszych uczestników/,„ Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” po złożeniu wymaganych dokumentów zostaną przyjęci na wybrany przez nich kierunek studiów (cywilnych), pierwszego stopnia realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie XVIII LO w Lublinie


INFORMACJA

Dotycząca uczestnictwa uczniów XVIII LO w Lublinie w VIII edycji „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” w roku szkolnym 2016/2017

Od 6 już lat uczniowie XVIII LO w Lublinie uczestniczą w „Ogólnopolskiej  Olimpiadzie Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

W bieżącym roku do pierwszego etapu VIII edycji akces złożyło ośmioro  uczniów. Pierwszy etap polegał na samodzielnym napisaniu / w określonym terminie /, pracy na wybrany temat, spośród tematów podanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

      Po sprawdzeniu prac na etapie szkolnym i weryfikacji sprawdzenia przez Komitet Szkolny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wszystkie prace uzyskały wynik pozytywny w/g nakreślonych kryteriów a ich autorzy zostali zakwalifikowani do II etapu „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej”

Drugi etap „ Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” miał formę testu wiedzy i został przeprowadzony w dniu 12.01.2017 r. za pośrednictwem Internetu  na terenie XVIII LO w oparciu o indywidualny  „login” i  „hasło dostępu”. Test wiedzy był zbudowany z 80 zadań testowych, każde zadanie testowe zawierało 4 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź była prawidłowa. Zadania testowe obejmowały  wiedzę z zakresu: „ Wiedza o społeczeństwie”; „ Wstęp do prawoznawstwa”; „Wiedza policyjna”. Czas rozwiązywania testu wynosił 80 minut od momentu zalogowania. Za wskazanie każdej prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymywał  1 punkt – łącznie można było maksymalnie 80 punktów. Zwycięzcami drugiego etapu zostaje maksymalnie 30 uczestników, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów.

Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki z rozwiązywanego testu wiedzy:

 1. nadkadet dyplomowany Michał Szkutnik – uzyskał 92% trafnych odpowiedzi;
 2. nadkadet dyplomowany Karolina Czerwińska – uzyskała 88% trafnych odpowiedzi;
 3. nadkadet dyplomowany Natalia Kowalska – uzyskała 88% trafnych odpowiedzi;
 4. nadkadet dyplomowany Ewelina Cyfka – uzyskała 87% trafnych odpowiedzi;
 5. nadkadet dyplomowany Karol Kowalczyk – uzyskał 81% trafnych odpowiedzi;
 6. nadkadet dyplomowany Milena Nalewajek – uzyskała 80% trafnych odpowiedzi;
 7. nadkadet dyplomowany Marek Winiarczyk – uzyskał 80% trafnych odpowiedzi;

            Składamy serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” za uczestnictwo i uzyskane w dotychczasowej rywalizacji  wyniki gdyż w/g. obowiązujących kryteriów wszyscy zaliczyli z wynikiem pozytywnym test II etapu przedmiotowej olimpiady. Dziękujemy za godne reprezentowanie XVIII LO w Lublinie na  forum ogólnopolskim.  Wszyscy oczekujemy teraz na ogłoszenie wyników II etapu przez Wyższą Szkołę Oficerską Policji w Szczytnie.  Mamy nadzieję, że uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów będą reprezentować XVIII LO w Lublinie w III etapie rywalizacji, który odbędzie się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Laureat i finaliści  / 15 najlepszych uczestników/,„ Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” po złożeniu wymaganych dokumentów zostaną przyjęci na wybrany przez nich kierunek studiów pierwszego stopnia realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie XVIII LO w Lublinie


plakat A2_zima w miescie_2017_wersja1


KLUB KREATYWNEJ MŁODZIEŻY

W grudniu uczniowie naszej szkoły brali udział w II edycji KLUBU KREATYWNEJ MŁODZIEŻY. Młodzież pochwaliła się wiedzą na cztery tematy: patronka naszej szkoły Stanisława Filipina Paleolog, sport, szkoła i Lublin. Oprócz tego zaprezentowali swoje talenty. Zapraszamy do wyrażenia swoich opinii na temat występów na facebooku. Zwycięskim występem będzie ten, który dostanie najwięcej lajków.

TALENT NR 1

TALENT NR 2

TALENT NR 3

TALENT NR 4


WYNIKI KONKURSU NA WYSTRÓJ SALI ORGANIZOWANY PRZEZ
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

1 MIEJSCE – KLASA 5A
II MIEJSCE – KLASA 6A
III MIEJSCE – KLASA 6B

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE

I MIEJSCE – KLASA IIIC
II MIEJSCE KLASA – IA i IC
III MIEJSCE – KLASA IIIB


WYNIKI KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH AKCJI „GÓRA GROSZA”

I MIEJSCE – KLASA 3A SP

4383 MONETY

II MIEJSCE – KLASA 1A SP

3798 MONET

III MIEJSCE – KLASA 2A SP

2848 MONET

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM POZOSTAŁYM KLASOM ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ORAZ KLASOM IIIC i IIA LO ZA UDZIAŁ W AKCJI

KAŻDY GROSZ NA WAGĘ ZŁOTA


zrzut-ekranu-2016-11-06-o-22-40-50

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Wrzesień 2016

Uczniowie naszego liceum brali udział w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o prawidłowym żywieniu ,,Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”.

Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz kuratorium oświaty . Uczniowie przygotowali plakaty,hasła reklamowe, ulotki promujące zdrowe żywienie.

Prace były wystawione na szkolnym korytarzu a obecnie można je zobaczyć  na szkolnej stronie w galerii zdjęć. Prezentowane prace wykonali uczniowie klas: IIIA, IIIB, IIIC, IIA i IC.  

                                                 Wszystkim uczniom gratulujemy inwencji twórczej.                                              

             Organizator  konkursu w szkole – p. Beata KomaMiędzynarodowy sukces naszych uczniów na 31 Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie.
Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ


Komórkomania !!!

W naszej szkole organizujemy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się 21 października. Mogą rejestrować się osoby w wieku 18-55 lat. Wymagany jest ogólnie dobry stan zdrowia. Minimalna waga 50 kg.
Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli, uczniów, rodziców oraz znajomych do rejestracji.

I ty także możesz komuś uratować życie. Poinformuj o naszej akcji innych. Tego dnia będzie można również wesprzeć finansowo Fundację DKMS POKONAJ NOWOTWORY KRWI.

Czekamy na Was
Uczniowie 18-tki.


I Memoriał Stanisławy Filipiny Paleolog. Bieg na 5 km.

Autor filmu – Adam Kotyła.


    Komunikat dotyczący egzaminów poprawkowych 

 1. Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I a oraz III a i b
  w XVIII Liceum Ogólnokształcącym:
język angielski (część pisemna i ustna) – sala nr 50 wtorek, 23 sierpnia 2016 roku, godzina 900
język polski (część pisemna i ustna)
– sala nr 50
wtorek, 23 sierpnia 2016 roku, godzina 900

 

 1. Matura – egzaminy poprawkowe w XVIII LO :

Część pisemna: 23 sierpnia, wtorek, od godz. 9.00.

Obecność w szkole na godz. 8.30

Sala nr 62 – matematyka – nowa formuła / 15 uczniów/

Sala nr 64 – matematyka – stara formuła /5 uczniów/

Sala nr 51 – język angielski /2 uczniów/

 

 1. Sierpniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSO nr 2 w Lublinie zostało zaplanowane na wtorek, 30 sierpnia, godz. 10.00. Sala nr 62.

Lublin, 1 sierpnia 2016 r.  


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W ZSO nr 2 W LUBLINIE
W DNIU 1 WRZEŚNIA 2016 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 11: 

 1. Uczniów klasy pierwszej wraz z Rodzicami
  i Wychowawcą zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją Szkoły na godzinę 9.00. /sala gimnastyczna/
 1. Uczniów klas II – VI zapraszamy na spotkania
  z Wychowawcami do sal lekcyjnych  – godz. 9.00 – 10.30.

 

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 1. Uczniów klas pierwszych wraz z Wychowawcami zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją Szkoły na godzinę 10.30. /sala gimnastyczna/ 
 1. Uczniów klas II i III zapraszamy na spotkania z Wychowawcami do sal lekcyjnych  – godz. 10.30 – 12.00.

Lublin, 1 sierpnia 2016 r.


Harmonogram egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu ferii letnich roku szkolnego 2015/16 dla uczniów klas
I i III XVIII LO:

 1. polski: 23.08.16 r. /wtorek/ godz. 9.00 – sala nr 50
 2. angielski: 23.08.16 r. /wtorek/ godz. 9.00 – sala nr 50

 


Archiwa