XVIII LO AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 


Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse

WSPÓŁPRACA, WSPÓŁDECYDOWANIE, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jaki związek ma kolor ścian z lekcją języka niemieckiego? Z pozoru nie ma. Jakże często jednak pierwsze wrażenie jest mylne! Warto więc przyjrzeć się dokładniej projektowi „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse” prowadzonemu przez Goethe-Institut w Warszawie.

Tak właśnie zrobili i nasi uczniowie z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im.S.F. Paleolog . Są obecnie jednym z 115 zespołów bioracych udział w konkursie „Niemiecki ma klasę” w roku szkolnym 2016/2017.

Zadanie konkursowe polega na tym, by wspólnie zastanowić się, jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do nauki języka niemieckiego i wprowadzić takie zmiany, które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel będą czuć się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi naukę.

Zanim jednak uczniowie przystąpią do działania, zespoły muszą zadać sobie wiele pytań i wspólnie poszukać odpowiedzi – co trzeba zrobić, aby klasa była przyjazna dla wszystkich? Jakie zmiany są potrzebne i możliwe do przeprowadzenia? Jakiego wsparcia potrzebuje zespól przy nowej aranżacji sali lekcyjnej i kto może go udzielić?

Goethe-Institut przygotował materiały, oferuje szkolenia i warsztaty, a zespól projektu „Niemiecki ma klasę” służy pomocą nauczycielom poszukującym informacji.

Tym projektem Goethe-Institut chciałby zachęcić uczniów do działań na rzecz najbliższego środowiska i stworzyć okazję do zdobywanie doświadczeń w partycypacji. Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy realizacji ustalonych zamierzeń ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do nauki języka niemieckiego w szkole.

 W 2016 roku projekt uzyskał „European Language Label“, honorowy europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

skan

 


                                                                        Lublin dnia, 01.02.2017 r.

INFORMACJA

Dotycząca uczestnictwa uczniów XVIII LO w Lublinie w VIII edycji „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” w roku szkolnym 2016/2017 

Informuję, że Komitet Organizacyjny „Olimpiady Policyjnej” Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ogłosił listę 30 zwycięzców II etapu.

Z ogromną przyjemnością informuję, że w tym zaszczytnym gronie znalazł się uczeń XVIII LO w Lublinie. Jest to:

Nadkadet dyplomowany Michał Szkutnik – klasa III B.

Temat pracy: Czy dostęp do broni jest gwarancją bezpieczeństwa ?. Michał podczas II etapu olimpiady uzyskał 92 % trafnych odpowiedzi. 

W związku z powyższym składam w imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i wszystkich uczniów XVIII LO w Lublinie najserdeczniejsze gratulacje w związku z uzyskanymi wynikami jak również życzenia dalszego powodzenia w rozgrywkach finałowych i godnego reprezentowania XVIII LO w Lublinie na forum ogólnopolskim.  

Informuję, że trzeci etap Olimpiady odbywa się w miesiącu kwietniu 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i składa się z następujących konkurencji: 1. egzamin ustny; 2. zawody sportowe (rzut piłką lekarską – 2 kg, wyskok dosiężny, bieg z przewrotem, bieg wahadłowy 20x10m). Egzamin ustny odbywa się przed komisją egzaminacyjną. Uczestnik odpowiada na wylosowany zestaw pytań zawierający 3 zadania.

Tytuł Laureata „Olimpiady Policyjnej otrzymuje uczestnik, który w trzecim etapie Olimpiady zajął pierwsze miejsce. Tytuł Finalisty „Olimpiady Policyjnej otrzymują uczestnicy, którzy w trzecim etapie Olimpiady zajęli miejsca od 2 do 15. Laureat i Finaliści otrzymują zaświadczenie o zdobytym tytule i zajętym miejscu. Pozostali uczestnicy trzeciego etapu otrzymują zaświadczenia o udziale w Olimpiadzie. Laureat i Finaliści „Olimpiady Policyjnej po złożeniu wymaganych dokumentów zostaną przyjęci na wybrany przez nich kierunek studiów pierwszego stopnia realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 DYREKTOR SZKOŁY


INFORMACJA

Dotycząca uczestnictwa uczniów XVIII LO w Lublinie w VIII edycji „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” w roku szkolnym 2016/2017

Od 6 już lat uczniowie XVIII LO w Lublinie uczestniczą w „Ogólnopolskiej  Olimpiadzie Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

W bieżącym roku do pierwszego etapu VIII edycji akces złożyło  siedmioro  uczniów. Pierwszy etap polegał na samodzielnym napisaniu / w określonym terminie /, pracy na wybrany temat, spośród tematów podanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Wykaz uczestników oraz wybrane przez nich tematy prac:

 1. Nadkadet dyplomowany  Ewelina Cyfka – klasa III A   – Czy dostęp do broni jest gwarancją bezpieczeństwa ?
 2. Nadkadet dyplomowany Karolina Czerwinskaklasa III A  – Wizerunek Policji i policjanta w oczach polskich nastolatków.
 3. Nadkadet dyplomowany Karol Kowalczyk – klasa III A – Czy dostęp do broni jest gwarancją bezpieczeństwa ?
 4. Nadkadet dyplomowany Natalia Kowalska – klasa III A – Współczesne media a przestępczość. Przedstaw znane Ci przykłady sposobów relacjonowania przestępczości w mediach.
 5. Nadkadet dyplomowany Milena Nalewajekklasa III A – Wizerunek Policji i policjanta w oczach polskich nastolatków.
 6. Nadkadet dyplomowany Michał Szkutnik – klasa III B – Czy dostęp do broni jest gwarancją bezpieczeństwa ?
 7. Nadkadet dyplomowany Marek Winiarczykklasa III B –  Współczesne media a przestępczość. Przedstaw znane Ci przykłady sposobów relacjonowania przestępczości w mediach.

Po sprawdzeniu prac na etapie szkolnym i weryfikacji sprawdzenia przez Komitet Szkolny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wszystkie prace uzyskały wynik pozytywny w/g nakreślonych kryteriów a ich autorzy zostali zakwalifikowani do II etapu „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej”

Drugi etap „ Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” będzie miał formę testu wiedzy i zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Internetu  na terenie XVIII LO w oparciu o indywidualny  „login” i  „hasło dostępu”. Test wiedzy zbudowany jest z 80 zadań testowych, każde zadanie testowe zawiera 4 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zadania testowe będą obejmowały  wiedzę z zakresu: „ Wiedza o społeczeństwie”; „ Wstęp do prawoznawstwa”; „Wiedza policyjna”. Czas rozwiązywania testu wynosi 80 minut od momentu zalogowania. Za wskazanie każdej prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzyma  1 punkt – łącznie można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Zwycięzcami drugiego etapu zostaje maksymalnie 30 uczestników, którzy uzyskają najwyższą ilość punkt

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” za uczestnictwo i uzyskane w dotychczasowej rywalizacji  wyniki.  Dziękujemy za godne reprezentowanie XVIII LO w Lublinie na  forum ogólnopolskim.  Wszyscy oczekujemy teraz  na II etap rywalizacji na forum ogólnopolskim i mamy nadzieję, że nasi uczniowie  będą (wśród 30 najlepszych uczniów z całej Polski), reprezentować XVIII LO w Lublinie w III etapie rywalizacji, który odbędzie się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Laureat i finaliści  / 15 najlepszych uczestników/,„ Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” po złożeniu wymaganych dokumentów zostaną przyjęci na wybrany przez nich kierunek studiów (cywilnych), pierwszego stopnia realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie XVIII LO w Lublinie


INFORMACJA

Dotycząca uczestnictwa uczniów XVIII LO w Lublinie w VIII edycji „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” w roku szkolnym 2016/2017

Od 6 już lat uczniowie XVIII LO w Lublinie uczestniczą w „Ogólnopolskiej  Olimpiadzie Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

W bieżącym roku do pierwszego etapu VIII edycji akces złożyło ośmioro  uczniów. Pierwszy etap polegał na samodzielnym napisaniu / w określonym terminie /, pracy na wybrany temat, spośród tematów podanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

      Po sprawdzeniu prac na etapie szkolnym i weryfikacji sprawdzenia przez Komitet Szkolny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wszystkie prace uzyskały wynik pozytywny w/g nakreślonych kryteriów a ich autorzy zostali zakwalifikowani do II etapu „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej”

Drugi etap „ Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” miał formę testu wiedzy i został przeprowadzony w dniu 12.01.2017 r. za pośrednictwem Internetu  na terenie XVIII LO w oparciu o indywidualny  „login” i  „hasło dostępu”. Test wiedzy był zbudowany z 80 zadań testowych, każde zadanie testowe zawierało 4 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź była prawidłowa. Zadania testowe obejmowały  wiedzę z zakresu: „ Wiedza o społeczeństwie”; „ Wstęp do prawoznawstwa”; „Wiedza policyjna”. Czas rozwiązywania testu wynosił 80 minut od momentu zalogowania. Za wskazanie każdej prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymywał  1 punkt – łącznie można było maksymalnie 80 punktów. Zwycięzcami drugiego etapu zostaje maksymalnie 30 uczestników, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów.

Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki z rozwiązywanego testu wiedzy:

 1. nadkadet dyplomowany Michał Szkutnik – uzyskał 92% trafnych odpowiedzi;
 2. nadkadet dyplomowany Karolina Czerwińska – uzyskała 88% trafnych odpowiedzi;
 3. nadkadet dyplomowany Natalia Kowalska – uzyskała 88% trafnych odpowiedzi;
 4. nadkadet dyplomowany Ewelina Cyfka – uzyskała 87% trafnych odpowiedzi;
 5. nadkadet dyplomowany Karol Kowalczyk – uzyskał 81% trafnych odpowiedzi;
 6. nadkadet dyplomowany Milena Nalewajek – uzyskała 80% trafnych odpowiedzi;
 7. nadkadet dyplomowany Marek Winiarczyk – uzyskał 80% trafnych odpowiedzi;

            Składamy serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” za uczestnictwo i uzyskane w dotychczasowej rywalizacji  wyniki gdyż w/g. obowiązujących kryteriów wszyscy zaliczyli z wynikiem pozytywnym test II etapu przedmiotowej olimpiady. Dziękujemy za godne reprezentowanie XVIII LO w Lublinie na  forum ogólnopolskim.  Wszyscy oczekujemy teraz na ogłoszenie wyników II etapu przez Wyższą Szkołę Oficerską Policji w Szczytnie.  Mamy nadzieję, że uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów będą reprezentować XVIII LO w Lublinie w III etapie rywalizacji, który odbędzie się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Laureat i finaliści  / 15 najlepszych uczestników/,„ Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” po złożeniu wymaganych dokumentów zostaną przyjęci na wybrany przez nich kierunek studiów pierwszego stopnia realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie XVIII LO w Lublinie


plakat A2_zima w miescie_2017_wersja1


KLUB KREATYWNEJ MŁODZIEŻY

W grudniu uczniowie naszej szkoły brali udział w II edycji KLUBU KREATYWNEJ MŁODZIEŻY. Młodzież pochwaliła się wiedzą na cztery tematy: patronka naszej szkoły Stanisława Filipina Paleolog, sport, szkoła i Lublin. Oprócz tego zaprezentowali swoje talenty. Zapraszamy do wyrażenia swoich opinii na temat występów na facebooku. Zwycięskim występem będzie ten, który dostanie najwięcej lajków.

TALENT NR 1

TALENT NR 2

TALENT NR 3

TALENT NR 4


WYNIKI KONKURSU NA WYSTRÓJ SALI ORGANIZOWANY PRZEZ
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

1 MIEJSCE – KLASA 5A
II MIEJSCE – KLASA 6A
III MIEJSCE – KLASA 6B

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE

I MIEJSCE – KLASA IIIC
II MIEJSCE KLASA – IA i IC
III MIEJSCE – KLASA IIIB


WYNIKI KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH AKCJI „GÓRA GROSZA”

I MIEJSCE – KLASA 3A SP

4383 MONETY

II MIEJSCE – KLASA 1A SP

3798 MONET

III MIEJSCE – KLASA 2A SP

2848 MONET

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM POZOSTAŁYM KLASOM ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ORAZ KLASOM IIIC i IIA LO ZA UDZIAŁ W AKCJI

KAŻDY GROSZ NA WAGĘ ZŁOTA


zrzut-ekranu-2016-11-06-o-22-40-50

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Wrzesień 2016

Uczniowie naszego liceum brali udział w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o prawidłowym żywieniu ,,Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”.

Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz kuratorium oświaty . Uczniowie przygotowali plakaty,hasła reklamowe, ulotki promujące zdrowe żywienie.

Prace były wystawione na szkolnym korytarzu a obecnie można je zobaczyć  na szkolnej stronie w galerii zdjęć. Prezentowane prace wykonali uczniowie klas: IIIA, IIIB, IIIC, IIA i IC.  

                                                 Wszystkim uczniom gratulujemy inwencji twórczej.                                              

             Organizator  konkursu w szkole – p. Beata KomaMiędzynarodowy sukces naszych uczniów na 31 Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie.
Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ


Komórkomania !!!

W naszej szkole organizujemy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się 21 października. Mogą rejestrować się osoby w wieku 18-55 lat. Wymagany jest ogólnie dobry stan zdrowia. Minimalna waga 50 kg.
Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli, uczniów, rodziców oraz znajomych do rejestracji.

I ty także możesz komuś uratować życie. Poinformuj o naszej akcji innych. Tego dnia będzie można również wesprzeć finansowo Fundację DKMS POKONAJ NOWOTWORY KRWI.

Czekamy na Was
Uczniowie 18-tki.


I Memoriał Stanisławy Filipiny Paleolog. Bieg na 5 km.

Autor filmu – Adam Kotyła.


    Komunikat dotyczący egzaminów poprawkowych 

 1. Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I a oraz III a i b
  w XVIII Liceum Ogólnokształcącym:
język angielski (część pisemna i ustna) – sala nr 50 wtorek, 23 sierpnia 2016 roku, godzina 900
język polski (część pisemna i ustna)
– sala nr 50
wtorek, 23 sierpnia 2016 roku, godzina 900

 

 1. Matura – egzaminy poprawkowe w XVIII LO :

Część pisemna: 23 sierpnia, wtorek, od godz. 9.00.

Obecność w szkole na godz. 8.30

Sala nr 62 – matematyka – nowa formuła / 15 uczniów/

Sala nr 64 – matematyka – stara formuła /5 uczniów/

Sala nr 51 – język angielski /2 uczniów/

 

 1. Sierpniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSO nr 2 w Lublinie zostało zaplanowane na wtorek, 30 sierpnia, godz. 10.00. Sala nr 62.

Lublin, 1 sierpnia 2016 r.  


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W ZSO nr 2 W LUBLINIE
W DNIU 1 WRZEŚNIA 2016 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 11: 

 1. Uczniów klasy pierwszej wraz z Rodzicami
  i Wychowawcą zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją Szkoły na godzinę 9.00. /sala gimnastyczna/
 1. Uczniów klas II – VI zapraszamy na spotkania
  z Wychowawcami do sal lekcyjnych  – godz. 9.00 – 10.30.

 

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 1. Uczniów klas pierwszych wraz z Wychowawcami zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją Szkoły na godzinę 10.30. /sala gimnastyczna/ 
 1. Uczniów klas II i III zapraszamy na spotkania z Wychowawcami do sal lekcyjnych  – godz. 10.30 – 12.00.

Lublin, 1 sierpnia 2016 r.


Harmonogram egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu ferii letnich roku szkolnego 2015/16 dla uczniów klas
I i III XVIII LO:

 1. polski: 23.08.16 r. /wtorek/ godz. 9.00 – sala nr 50
 2. angielski: 23.08.16 r. /wtorek/ godz. 9.00 – sala nr 50

 


Archiwa