TERMINY WYWIADÓWEK

Harmonogram spotkań z rodzicami w ZSO nr 2
w Lublinie /SP i LO/:

 

w I semestrze roku szkolnego 2016/17:

 

 wrzesień :

 

6 IX (wtorek) – dla rodziców ucz. klas I – VI SP oraz I – II LO

22 IX (czwartek)– dla rodziców ucz. klas III LO

 

Lubelski Salon Maturzystów: 20-21 IX (wtorek – środa)

 

 październik:

 

 4 X (wtorek) – konsultacje indywidualne

 

 

 listopad:

8 XI (wtorek)

 

 

 grudzień:

 

6 XII (wtorek) – inf. o przewidywanych ocenach śródrocznych

  

styczeń:

 

 12 I 2017 r. (czwartek)– podsumowanie wyników nauczania i wychowania za I semestr

 

w II semestrze roku szkolnego 2016/17:

 

  marzec:

 

7 III (wtorek) – konsultacje indywidualne

23 III (czwartek) – dla rodziców klas III LO inf. o przewidywanych  ocenach rocznych

 

                                     kwiecień:

 

25 IV (wtorek)

 

  maj:

 

25 V (czwartek) -inf. o przewidywanych  ocenach rocznych


Archiwa