Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Od listopada 2008 r. pod numerem 116 111 działa pierwszy ogólnopolski i całkowicie bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach.

Wierzymy, że dzięki rozmowie z drugim człowiekiem łatwiej jest znaleźć rozwiązanie nawet największych problemów.

Codziennie od 12:00 do 22:00 grupa przeszkolonych konsultantów odbiera setki telefonów od dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób kontaktujących się z Telefonem 116 111, konsultanci podejmują interdyscyplinarne interwencje, mające na celu przywrócenie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie niezbędnej pomocy. Przez ponad 6 lat działania Telefonu 116 111 konsultanci odebrali 750 tysięcy połączeń i odpowiedzieli na ponad 26 tysięcy anonimowych wiadomości online przesłanych przez stronęwww.116111.pl (6.11.2008 – 31.12.2014).

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116 111 powstają w całej Europie zgodnie z decyzją KE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (2007/116/WE).

Polska jest piątym krajem UE, w którym pod europejskim numerem 116 111 dzieci i młodzież uzyskały pomoc i wsparcie. Stało się tak dzięki współpracy Fundacji Dzieci Niczyje z firmą Polkomtel SA, operatorem sieci PLUS, która jest partnerem technologicznym linii 116 111 w Polsce.fdn


Archiwa