Sympozjum Najmłodszych Matematyków

W dniu 25 maja2018 r. w auli Informatyki UMCS w Lublinie dwie uczennice naszej szkoły z klasy 7 a  W. Kolasa i A. Polak pod opieką p. E. Sawczuk brały udział w Sympozjum Najmłodszych Matematyków.  W. Kolasa dostała również nagrodę w konkursie  za prezentację  „ Matematyka  w sztuce”.

Sympozjum Najmłodszych Matematyków

Archiwa