STOPNIE POLICYJNE

INFORMACJA

Dotycząca uczestnictwa uczniów XVIII LO w Lublinie w VI edycji „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” w roku szkolnym 2015/2016

Od 6 już lat uczniowie XVIII LO w Lublinie uczestniczą w „Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

W bieżącym roku do pierwszego etapu VI edycji akces złożyło ośmioro uczniów. Pierwszy etap polegał na samodzielnym napisaniu / w określonym terminie /, pracy na wybrany temat, spośród tematów podanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Wykaz uczestników oraz wybrane przez nich tematy prac:

 1. młodszy kadet Jakub Hetman – klasa III A

„Terroryzm jako problem globalny. Jego źródła i metody działania.”

 1. starszy kadet Jan Klepkaklasa III B                                                                         „Terroryzm jako problem globalny. Jego źródła i metody działania.”
 2. nadkadet dyplomowany Justyna Kozik – klasa III A                                                  

„Jak media wpływają na agresywność młodych ludzi?”

 1. nadkadet dyplomowany Paweł Mietelski – klasa III A                                                  „Terroryzm jako problem globalny. Jego źródła i metody działania.”
 2. nadkadet dyplomowany Monika Oroń – klasa III B                                            „Terroryzm jako problem globalny. Jego źródła i metody działania.”
 3. starszy kadet       Marcin Parzys – klasa III B

„Terroryzm jako problem globalny. Jego źródła i metody działania.”

 1. nadkadet dyplomowany Katarzyna Socha – klasa III A                                        „Korupcja. Na czym polegają jej negatywne skutki dla demokracji, gospodarki wolnorynkowej i całego społeczeństwa? Jak z nią walczyć?”
 2. nadkadet dyplomowany Elżbieta Walkowska – klasa III B                                  „Skuteczność a etyczność pracy policjanta.”

Po sprawdzeniu prac na etapie szkolnym i weryfikacji sprawdzenia przez Komitet Szkolny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wszystkie prace uzyskały wynik pozytywny w/g nakreślonych kryteriów a ich autorzy zostali zakwalifikowani do II etapu „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej”

Drugi etap „ Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” miał formę testu wiedzy i został przeprowadzony w dniu 14.01.2016 r. za pośrednictwem Internetu na terenie XVIII LO w oparciu o indywidualny „login” i „hasło dostępu”. Test wiedzy był zbudowany z 80 zadań testowych, każde zadanie testowe zawierało 4 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź była prawidłowa. Zadania testowe obejmowały wiedzę z zakresu: „ Wiedza o społeczeństwie”; „ Wstęp do prawoznawstwa”; „Wiedza policyjna”. Czas rozwiązywania testu wynosił 80 minut od momentu zalogowania. Za wskazanie każdej prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymywał 1 punkt – łącznie można było maksymalnie 80 punktów. Zwycięzcami drugiego etapu zostaje maksymalnie 30 uczestników, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów.

Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki z rozwiązywanego testu wiedzy:               1. nadkadet dyplomowany Monika Oroń – uzyskała 97% trafnych odpowiedzi;

 1. młodszy kadet Jakub Hetman – uzyskał 95% trafnych odpowiedzi;
 2. starszy kadet Jan Klepka – uzyskał 93% trafnych odpowiedzi;
 3. nadkadet dyplomowany Justyna Kozik – uzyskała 92% trafnych odpowiedzi;
 4. nadkadet dyplomowany Paweł Mietelski – uzyskał 92% trafnych odpowiedzi;
 5. nadkadet dyplomowany Elżbieta Walkowska – uzyskała 91% trafnych odpowiedzi;
 6. starszy kadet Marcin Parzys – uzyskała 90% trafnych odpowiedzi;
 7. nadkadet dyplomowany Katarzyna Socha – uzyskała 87% trafnych odpowiedzi.

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” za uczestnictwo i uzyskane w dotychczasowej rywalizacji wyniki gdyż w/g. obowiązujących kryteriów wszyscy zaliczyli z wynikiem pozytywnym test II etapu przedmiotowej olimpiady. Dziękujemy za godne reprezentowanie XVIII LO w Lublinie na forum ogólnopolskim. Wszyscy oczekujemy teraz na ogłoszenie wyników II etapu przez Wyższą Szkołę Oficerską Policji w Szczytnie. Mamy nadzieję, że uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów będą reprezentować XVIII LO w Lublinie w III etapie rywalizacji, który odbędzie się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Laureat i finaliści / 15 najlepszych uczestników/,„ Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” po złożeniu wymaganych dokumentów zostaną przyjęci na wybrany przez nich kierunek studiów pierwszego stopnia realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie XVIII LO w Lublinie


 

Dnia 5 listopada 2013 roku odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych liceum przygotowane przez uczniów kl IA i IB pod opieką wychowawców – p. B. Koma i G. Wójcik-Josicz. Po ślubowaniu Dyrektor szkoły p. Cezary Furtak wraz z komendantem Z. Sitarskim wręczyli uczniom klas pierwszych odznakę Młodszego kadeta oraz uczniom klas drugich akty nadania wyższych honorowych stopni służbowych kadeta i starszego kadeta.


Archiwa