SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

 

OPIEKUN SAMORZĄDU:  pani Halina Chlebińska i pani Dorota Sznajder

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Karolina Legencka

PRZEWODNICZĄCA

Paulina Jędruszak

Przemysław Niedzielski

ZASTĘPCY

Angelika Małyska

Małgorzata Niedialska

SEKRETARZE

Patrycja Małyska

Julia Cyranka

SKARBNICY

 

 

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA:

Maciej Zieliński


Archiwa