RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LUBLINIE:

Agata Kapała – przewodniczący

Grzegorz Sagan – zastępca przewodniczącego

Monika Drapsiak – skarbnik

Izabela Krawczyk –  sekretarz

Monika Ogórek – członek


Archiwa