Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin 2018 SP

3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2018 r. o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/r2018/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-24-stycznia-2018-r-o-kryteriach-branych-pod-uwage-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-postepowaniu-uzupelniajacym-dla-kandydatow-zamieszkalych-poza-obwodem-szkoly-do-publicznych-szkol-podstawowych-,128,18763,2.html


Archiwa