NIEBIESKA E-SKRZYNKA

Program opiera się na wykorzystaniu internetowej poczty e-mail. W dobie powszechnej informatyzacji, coraz więcej osób prywatnych oraz szkół posiada dostęp do Internetu.

”Niebieska e-skrzynka” ma na celu swobodny, nieskrępowany dostęp dzieci i młodzieży do instytucji zajmujących się problematyką patologii społecznych.

W przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia pozwoli to na natychmiastową reakcję odpowiednich służb a zgłoszenia będą na bieżąco monitorowane, dzięki czemu żadna wiadomość nie pozostanie bez reakcji Policji.

    Każda osoba, która wykorzysta ten adres w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, naraża się na odpowiedzialność karną.

http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/kontakt/powiadom-zglos/54334,Niebieska-e-skrzynka.html


Archiwa