NAUCZYCIELE XVIII LO

GRONO PEDAGOGICZNE 
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W

ROKU SZKOLNYM  2015/2016:

siostra /Adamina/ Maria Chmura- religia

ks. Marek Lubelski – religia

mgr Hanna Czarnocka – język polski, historia i społeczeństwo (egzaminator OKE) (nauczyciel dyplomowany)

mgr Anna Mirońska – język polski (egzaminator OKE)

mgr Joanna Kurlej – język polski, wiedza o kulturze, historia i społeczeństwo (egzaminator OKE) (nauczyciel dyplomowany)

mgr Agnieszka Kieracińska – Wacko – język angielski (nauczyciel dyplomowany)

mgr Grażyna Wójcik – Josicz – język niemiecki (egzaminator OKE) (nauczyciel dyplomowany)

mgr Katarzyna Zając – język niemiecki

mgr Monika Duchownik – historia, wiedza o społeczeństwie (egzaminator OKE) (nauczyciel dyplomowany)

mgr Iwona Langiewicz – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Mariusz Sznura – nauczyciel mianowany – język angielski

mgr Anna Kasprzak – edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości (egzaminator OKE) (nauczyciel dyplomowany)

mgr Jacek Furtak – matematyka

mgr Ewa Sawczuk – matematyka (nauczyciel dyplomowany)

mgr  Jan Czarnota – fizyka i astronomia

mgr Małgorzata Stępień – chemia (nauczyciel dyplomowany)

mgr Beata Koma – biologia, przyroda, geografia (nauczyciel dyplomowany)

inż. Dawid Bielak – informatyka

inspektor w st. sp. Zygmunt Sitarski – edukacja policyjna

aspirant celny Jacek Iwańczuk – edukacja straż graniczna i służba celna

lek. med. Sławomir Gałaszkiewicz – edukacja ratownicza

mgr Adam Kotyła – wychowanie fizyczne

mgr Dorota Sznajder – wychowanie fizyczne (nauczyciel dyplomowany)

mgr Edyta Kopeć – wychowanie fizyczne

mgr Ewa Dzieciuch – pedagog szkolny (nauczyciel dyplomowany)

mgr Elżbieta Frant – bibliotekarz (nauczyciel dyplomowany)

mgr Halina Chlebińska – bibliotekarz (nauczyciel dyplomowany)


Archiwa