NAUCZYCIELE SP nr 11

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

siostra /Adamina/ Maria Chmura- religia

mgr Jolanta Staniak – religia

mgr Małgorzata Czajka – edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel dyplomowany)

mgr Bożena Krzowska – edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel dyplomowany)

mgr Katarzyna Maj – edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel dyplomowany)

mgr Anna Kardas-Wójtowicz-edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel dyplomowany)

mgr Urszula Piętal – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Kulczycka – język polski (egzaminator OKE) (nauczyciel dyplomowany)

mgr Anna Mirońska – język polski, historia i społeczeństwo

mgr Hanna Czarnocka – język polski,  historia i społeczeństwo (egzaminator OKE) (nauczyciel dyplomowany)

mgr Beata Pastuszak – język angielski (nauczyciel dyplomowany)

mgr Magdalena Kamińska –  język angielski

mgr Mariusz Sznura – nauczyciel mianowany – język angielski

mgr Ewa Sawczuk – matematyka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Małgorzata Stępień – matematyka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Joanna Mikołajczyk – przyroda (nauczyciel dyplomowany)

mgr Bożenna Bielska – plastyka (nauczyciel dyplomowany)

inż. Dawid Bielak – informatyka

mgr Klaudia Stępniak – zajęcia techniczne

mgr Agata Weremczuk-Cymerman – muzyka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Edyta Kopeć – wychowanie fizyczne

mgr Dorota Sznajder – wychowanie fizyczne (nauczyciel dyplomowany)

Ewa Barszczewska-Krysińska – wychowanie fizyczne

 

mgr Ewa Dzieciuch – pedagog szkolny (nauczyciel dyplomowany)

mgr Elżbieta Frant – bibliotekarz (nauczyciel dyplomowany)

mgr Halina Chlebińska – bibliotekarz (nauczyciel dyplomowany)


Archiwa