„STANISŁAWA PALEOLOG NASZYM WZOREM”

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW ZSO nr 2 NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
POD TYTUŁEM „STANISŁAWA PALEOLOG NASZYM WZOREM”

 

 

Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat życiorysu i działalności Stanisławy Paleolog.
 2. Aktywizacja uczniów LO przy procesie nadania imienia naszej szkole.
 3. Rozwijanie umiejętności pracy z komputerem i Internetem.

Uczestnicy:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 SP i I-II LO.

Zasady uczestnictwa:

 1. Uczeń tworzy samodzielną prezentację na temat „STANISŁAWA PALEOLOG NASZYM WZOREM”.
 2. Prezentacja wykonana w Power Poincie powinna zawierać 21 slajdów: przy czym pierwszy slajd to slajd tytułowy, slajdy od 2 do 20 zawierają treść konkursową, a slajd 21 tytuł i nazwisko autora oraz adresy stron, wykorzystane źródła .
 3. Prezentacja powinna zawierać elementy życiorysu w formie chronologicznej lub tematycznej, zdjęcia lub ilustracje a także uzasadnienie tematu.
 4. Prace należy składać w terminie do 15 kwietnia 2016 do p. H.Chlebińskiej lub do p. P.Dec.
 5. Prace oceniać będzie komisja w składzie p. G.Wójcik-Josicz, p. H.Chlebińska oraz p. P.Dec.
 6. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (SP, LO)
 7. Ocenie podlegać będą:

– zgodność z tematem

– atrakcyjność formy

– szata graficzna i jakość prezentacji multimedialnej

 1. Autorzy trzech pierwszych nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy podczas

uroczystości szkolnej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 2. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas szkolnej

uroczystości i zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

 1. Materiały do prezentacji można uzyskać na stronie internetowej szkoły, w Internecie
  oraz w czasopiśmie POLICJA WYDANIE SPECJALNE nr 3
 2. Ocenie nie będą podlegać prace, które nie spełniają kryteriów.

 

 

Regulamin opracowali: p. G.Wójcik-Josicz, p. H.Chlebińska, p. P.Dec


Archiwa