MATEMATYCZNE

Konkurs wewnątrzszkolny dla uczniów klas IV – VI SP

„ Mistrz ułamków zwykłych”

 

Konkurs odbył się 20 maja 2016 roku. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów z klasy IV, 12 uczniów z klas V a i V b oraz 11 uczniów z klas VI a i VI b.

Celem konkursu była:

 • popularyzowanie wiedzy matematycznej,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów,
 • stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki,
 • motywowanie uczniów do osiągania sukcesów,

Każdy uczestnik dostał do rozwiązania specjalnie przygotowany do danego poziomu arkusz .

Mistrzami ułamków zwykłych zostali:

 

klasa czwarta  –  Stanisław Michalski kl. IV A

 

klasy piąte  –  Izabela Badach  kl. V A

 

klasy szóste  – Natalia Badach  kl. VI B

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, a laureatom gratulujemy. Nagrody już na Was czekają.

 

Organizatorzy: Małgorzata Stępień i Ewa Sawczuk


Uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzyszkolnym konkursie matematycznym  „Matematyka z Piątką” zorganizowanym przez Gimnazjum nr 5 w Lublinie. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych i miał zasięg wojewódzki. 12 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Uczeń klasy VIB, Antoni Kaisz przeszedł dwa etapy konkursu i uzyskał tytuł Laureata. Serdecznie gratulujemy Antosiowi i życzymy dalszych sukcesów.

Matematyka z Piątką


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR wyróżnienie otrzymał uczeń klasy VI a Michał Grendysz.

W tegorocznych Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży KWADRATURA KOŁA wzięło udział 18 tysięcy uczniów
z prawie 650 szkół całej Polski. Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Paweł Żmuda (kl. IV a, uczeń pani Iwony Kowalik), Jakub Filipiak (kl. VI b, uczeń pani Lidii Jurczyk)  i Dominik Mizerski (kl. II b, uczeń pani Katarzyny Maj).

Michał Grendysz, uczeń klasy VI a,  został laureatem etapu wojewódzkiego przedmiotowego konkursu matematycznego organizowanego przez Lubelskie Kuratorium Oświaty. Jego opiekunem jest pani Iwona Kowalik.

Najlepsze wyniki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu MATEMATYKA OXFORD PLUS uzyskali uczniowie: Michał Grendysz – laureat I stopnia, laureaci IV stopnia: klasy VI: Przemysław Golonka, klasy V: Karolina Zielińska, klasy III: Maciej Borkowski, Radosław Smolak.

 


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

W IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu MATEMATYKA OXFORD PLUS  tytuł laureata I stopnia uzyskał Michał Grendysz. Laureatami IV stopnia są Klaudia Miedzińska i Justyna Myka. Wszyscy są uczniami pani Iwony Kowalik

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR laureatem SREBRNEGO KANGURA jest Jakub Myka (uczeń pani Aliny Kaczanowskiej)

W VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu MATEMATYKA OXFORD PLUS  tytuł laureata III stopnia uzyskał Michał Grendysz (uczeń pani Iwony Kowalik).

W  Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży KWADRATURA KOŁA, w którym wzięło udział prawie 20,5 tysiąca uczniów z 728 szkół. Wyróżnienia uzyskali: Michał Grendysz  z klasy V a (uczeń pani Iwony Kowalik), Paweł Żmuda z klasy III a (uczeń pani Małgorzaty Czajki) oraz Dariusz Rębacz z klasy IV a (uczeń pani Iwony Kowalik).

W konkursowej części IV OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM MŁODYCH MATEMATYKÓW, któremu patronuje Prezydent Miasta Lublina, Kurator Oświaty i Wychowania w Lublinie, Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne praca Patrycji Garbarz i Adrianny Prokop uzyskała I miejsce.

 


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

W Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY wyróżnienia otrzymali:
Dariusz Rębacz (klasa III a, uczeń pani Teresy Bielak)
Aleksandra Dudek (klasa III b, uczeń pani Katarzyny Maj)
Krzysztof Kowalik (klasa VI b, uczeń pani Iwony Kowalik)


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

 

Otrzymaliśmy już wyniki konkursu MATEMATYKA OXFORD PLUS – 4 edycji. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie:

klasy III

klasy IV

Michał Grendysz – laureat III stopnia (uczeń pani Aliny Kaczanowskiej)

Justyna Myka – laureatka IV stopnia (uczennica pani Aliny Kaczanowskiej)

Tomasz Zieliński – laureat II stopnia (uczeń pani Lidii Jurczyk)

klasy V

klasy VI

Krzysztof Kowalik – laureat IV stopnia (uczeń pani Iwony Kowalik) Adam Marciniak – laureat III stopnia (uczeń pani Iwony Kowalik)

Agata Kozak – laureatka III stopnia (uczennica pani Elżbiety Sekuły)

 • Prezentujemy także wyniki OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „KWADRATURA KOŁA”.
  W konkursie wzięło udział 14152 uczniów z całej Polski, w tym 1302 uczniów z województwa lubelskiego.
  Uczestniczyło w nim prawie 600 szkół. Najlepsze wyniki i dyplomy otrzymali następujący uczniowie naszej
  szkoły, podopieczni pani Iwony Kowalik:

Adam Marciniak – VII miejsce w powiecie lubelskim, 30 miejsce w województwie lubelskim

Dariusz Michalski – VIII miejsce w powiecie lubelskim, 34 miejsce w województwie lubelskim

Ewelina Grabiec – X miejsce w powiecie lubelskim, 42  miejsce w województwie lubelskim

30 miejsce w województwie lubelskim uzyskali również dwaj uczniowie klasy V „b”: Adrian Cisłak i Krzysztof Kowalik.

 • W marcu 2006 odbędzie się w Lublinie II OGÓLNOPOLSKIE  SYMPOZJUM MŁODYCH MATEMATYKÓW. Naszą
  szkołę w pierwszej części prezentowali uczniowie klasy VI „B”, którzy przygotowali pod kierunkiem pani Iwony
  Kowalik prace naukowe o ciekawostkach matematycznych. Są to:

Kamila Czajka i Aleksandra Różycka
( praca pt. „Ciekawe liczby”)

Łukasz Góźdź i Adam Marciniak
( praca pt. „Złota liczba. Złoty podział”)

Jolanta Ogórek i Agnieszka Ryfka
( praca pt. „Trójkąty w matematyce”)

Informujemy, że praca, której autorami są Jolanta Ogórek i Agnieszka Ryfka została wyróżniona i będzie
przedstawiona podczas II części sympozjum w Aulii Wydziału Fizyki UMCS w Lublinie  9 kwietnia 2006 roku.
Autorki otrzymają nagrody i dyplomy a ich opiekun – pani Kowalik dyplom gratulacyjny.

 


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

KANGUR MATEMATYCZNY (konkurs ogólnopolski)

nagrodzeni uczniowie:
SREBRNY KANGUR:    Krzysztof Kowalik – klasa IV  „b”
BRĄZOWY KANGUR : Tomasz Zieliński – klasa III


Archiwa