LISTA PODRĘCZNIKÓW LO

Zestaw podręczników dla wszystkich klas  I  LO

 na rok szkolny 2016/2017

LO podręczniki 2016 2017

 PRZEDMIOT PODRĘCZNIKI
Religia Podręcznik „ Świadczę o Jezusie w kościele”, pod redakcją ks. Robert Strus,

ks. Wiesław Galant, wyd. Gaudium

Język polski D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski: „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Starożytność- Średniowiecze” klasa 1 część 1

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski: „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. „ Renesans –Preromantyzm” klasa 1 część 2

Wydaw. WSiP ( zgodne z nowa podstawą programowa). Rok druku 2014 NOWE

Język angielski Tim Falla, Paul A Davies: Oxford Solutions poziom pre-intermediate /podręcznik i ćwiczenia/ wyd. Oxford University Press, (możliwy zakup ze zniżką we IX)
Język niemiecki

 

Meine Welttour –podręcznik i ćwiczenia ( cz. 1 lub cz.2 –część podana będzie we wrześniu)
Historia S. Roszak, J. Klatkow: „Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.  /Wydaw.Nowa Era/
Biologia „Biologia na czasie” – zakres podstawowy. Podręcznik i ćwiczenia, E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, Wydaw. Nowa Era
Geografia „Oblicza geografii” – zakres podstawowy . Podręcznik i ćwiczenia  ,

R. Uliszak, Wydaw. Nowa Era

Fizyka Odkryć fizykę
Podręcznik – Zakres podstawowy,  Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa, wyd. Nowa Era
Chemia Podręcznik: „ Chemia. Po prostu” zakres podstawowy. Wydaw. WSiP, autorzy: Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk
Matematyka M.Kurczab; E.Kurczab; E.Świda (wyd. PAZDRO)

Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy  (NOWE WYDANIE od 2012 r)

M.Kurczab; E.Kurczab; E.Świda (wyd. PAZDRO)

Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy   (NOWE WYDANIE od  2012 r)

Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych „Odkrywamy na nowo” M. Goniewicz, A.W. Nowak-Kowal, Z. Smutek OPERON
 

W.O.S.

 A. Janicki:  „W centrum uwagi”. Zakres podstawowy. /Wydaw. Nowa Era/

 

 

WOK

 

„Spotkanie z kulturą”. Podręcznik do wiedzy o kulturze w LO i Technikum- zakres podstawowy. Autorzy: M. Bokiniec,

B. Forysiewicz, J. Michałowski

Wydaw. Nowa Era

Informatyka  G. Koba , Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres Podstawowy. Wyd. Migra
Podstawy Przedsiębiorczości J. Korba, Z. Smutek Podstawy Przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych „ Odkrywamy na nowo”, wyd. Operon

 

 

 

 

Zestaw podręczników dla klasy II „a” LO

na rok szkolny 2016/2017

 

 

PRZEDMIOT PODRĘCZNIKI
Religia „Świadczę o Jezusie w świecie” ks. R. Strus, ks. W. Galant

wyd. Gaudium

Język polski D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski : „Zrozumiec tekst – zrozumiec człowieka” cz. 1 – Romantyzm – Pozytywizm, cz.  2- Modernizm – Dwudziestolecie Międzywojenne ( nurt klasyczny)

Wyd. WSiP do nowej podstawy programowej. Rok druku 2014 NOWE

Język angielski Tim Falla, Paul A Davies: Oxford Solutions poziom intermediate /podrecznik i cwiczenia/ wyd. Oxford University Press, (do zakupu  ze zniżką we IX)
Język niemiecki Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych.  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wydaw. Nowa Era

Meine Welttour 2  autor  S. Mróz – Dwornikowska, U. Górecka

Matematyka Podręcznik dla liceów i techników kl. 2 zakres podstawowy;

Zbiór zadań dla liceów i techników kl.2 zakres podstawowy, autorzy:  M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda (wyd. PAZDRO) wydanie nowe od 2013 roku

 

oraz

 

dla grupy z rozszerzeniem historia  i wos:

 

Historia „Zrozumieć przeszłość. Cz.1 i 2”. Zakres rozszerzony.  Autorzy: R. Kulesza, K .Kowalewski, wyd. Nowa Era
 

WOS

„ W centrum uwagi. Cz.1 – zakres rozszerzony, autorzy: A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz, wyd. Nowa Era
Przyroda „Przyroda  cz.1” M. Galikowski, R. Hassa wyd. Nowa Era

 

dla grupy z rozszerzoną biologią:

 

Historia i społeczeństwo „ Poznać przeszłość . Ojczysty Panteon  i ojczyste spory” – cz.I, „ Rządzący i rządzeni”- cz.II. Podręcznik do historii i społeczeństwa. Wyd. Nowa Era
 

Biologia

Podręcznik „ Biologia na czasie 1” zakres rozszerzony. M. Guzik, E. Jastrzębska, i inni  Wyd. Nowa Era
Geografia Oblicza geografii  1- zakres rozszerzony R. Malarz,

M. Więckowski  Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Zestaw podręczników dla wszystkich klas III LO

 na rok szkolny 2016/2017

 

 

PRZEDMIOT PODRĘCZNIKI
Religia Świadczę o Jezusie w Rodzinie – Redaktorzy: ks: Robert Strus,

ks. Wiesław Galant

Język polski D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski : „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” klasa 3 i  klasa 2 część 2

Wydaw. WsiP. Rok druku 2014 NOWE

Język angielski Oxford  Matura Trainer- Poziom Podstawowy, autorzy Gregory Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska
Język niemiecki Matura podstawowa z j. niemieckiego. Podręcznik i repetytorium z testami. Autorzy : Cezary Serzysko, Birgit Sekulski, Tomasz Gajownik, wyd. Pearson Longman
Matematyka Zbiór zadań dla liceów i techników kl.3- zakres podstawowy, autorzy M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda (wyd. PAZDRO nowe od 2014 roku) oraz Testy maturalne- Matematyka poziom podstawowy. Wydawnictwo Aksjomat – Toruń ( praca zbiorowa)

 

oraz

dla grupy z rozszerzeniem historia  i wos:

 

Historia Piotr Galik „ Zrozumieć przeszłość 1815-1939” cz. III / Nowa Era/

oraz Jarosław Klaczkowski i Agnieszka Zielińska  „ Zrozumieć przeszłość . Dzieje najnowsze po 1939 roku.” cz. IV / Nowa Era/

 

WOS Lucyna Czechowska „ W centrum uwagi” – zakres rozszerzony cz. II /Nowa Era/
Przyroda „Przyroda cz.2” M. Galikowski. R. Hassa i in. Nowa Era

 

 

dla grupy z rozszerzoną biologią:

 

Historia i społeczeństwo Jarosław Centek „ Wojna i wojskowość” /Nowa Era/ oraz Karol Kłodziński i Tomasz Krzemiński „ Europa i świat” ” /Nowa Era/
Biologia „Biologia na czasie 2” –zakres  rozszerzony F. Dubert, R. Kozik i inni oraz „Biologia na czasie 3” -zakres rozszerzony  Nowa Era

 

Geografia Oblicza geografii  2 – zakres  rozszerzony T. Rachwał oraz Oblicza geografii  3 – zakres  rozszerzony  Nowa Era

 

 

Historia i społeczeństwo

Jarosław Centek „ Wojna i wojskowość” /Nowa Era/ oraz Karol Kłodziński i Tomasz Krzemiński „ Europa i świat” ” /Nowa Era/

Biologia

„Biologia na czasie 2” –zakres  rozszerzony F. Dubert, R. Kozik i inni oraz „Biologia na czasie 3” -zakres rozszerzony  Nowa Era

 

Geografia

Oblicza geografii  2 – zakres  rozszerzony T. Rachwał oraz Oblicza geografii  3 – zakres  rozszerzony  Nowa Era

Archiwa