PALEOLOG- izmy, CZYLI JĘZYKOWY ZAWRÓT GŁOWY

Regulamin

konkursu dla klas IV- VI SP oraz I – II LO

PALEOLOG- izmy, CZYLI JĘZYKOWY ZAWRÓT GŁOWY

 

 

Koordynatorzy konkursu: Małgorzata Kulczycka i Joanna Kurlej

 

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV – VI SP nr 11 i klas I – II XVIII LO

 

Cele konkursu:

 • popularyzowanie wiedzy o przyszłej patronce szkoły – Stanisławie Filipinie Paleolog;
 • kształcenie sprawności językowych uczniów;
 • poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu gramatyki, ortografii i nauki o języku oraz teorii literatury;
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
 • integracja społeczności uczniowskiej obydwu szkół wchodzących w skład ZSO nr 2

 

Zasady konkursu:

 • konkurs odbędzie się 13 kwietnia na 5 godzinie lekcyjnej w sali 37;
 • każda klasa deleguje na konkurs dwóch swoich przedstawicieli;
 • uczestnicy konkursu zostaną na drodze losowania podzieleni na dwa konkurujące ze sobą zespoły 9-osobowe (po jednej osobie z każdej klasy)
 • zespoły wykonają zadania przygotowane przez koordynatorki konkursu;
 • zadania konkursowe obejmą zagadnienia z gramatyki, ortografii, nauki o języku oraz teorii literatury i będą mieć charakter praktycznych ćwiczeń oraz zabaw językowych;
 • wszystkie zadania tematycznie związane będą z osobą przyszłej patronki naszej szkoły – Stanisławy Filipiny Paleolog;
 • zwycięzcy nagrodzeni zostaną ocenami celującymi z języka polskiego oraz upominkami, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają oceny bardzo dobre z języka polskiego;
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 


Archiwa