KATOLICKIE

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

W Ogólnopolskim konkursie na prezentację multimedialną pt. „TRWAJCIE MOCNI W WIERZE! BÓG JEST
MIŁOŚCIĄ”  XVIII Liceum Ogólnokształcące reprezentowały uczennice klasy II b:
Wiktoria Rudzińska i Justyna Sidorek (opiekun- pani Iwona Kowalik)


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

10 marca 2006 roku odbył się szkolny etap OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO „CIVITAS CHRISTIANA”.
Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało  się dwoje uczniów siostry Adaminy:
Monika Furmaga – klasa II „b” LO
Krzysztof Wieczerzak – klasa III „a” LO

Dnia 12 stycznia 2006 roku przeprowadzono w naszym liceum szkolny etap XVI OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ
na temat Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II. Do konkursu zgłosiło się 6 uczniów XVIII LO. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się 3 uczennice siostry Adaminy:

Dagmara Gumienniak
Magdalena Misiak
Anna Próchnicka


Archiwa