KALENDARZ ROKU

 KALENDARZ  PRACY ZSO nr 2 W LUBLINIE
W ROKU SZK. 2016/17.

 

I semestr roku szkolnego: 01.09.2016 r. – 29.01.2017 r. /20 tyg. ; 18 tyg. nauki/

II semestr roku szkolnego: 30.01.2017 r. – 23.06.2017 r. /21 tyg. ; 19 tyg. nauki/

                                                                                              – dla maturzystów 11 tyg. nauki/

 

Ferie zimowe: 16.01.2017 r. – 29.01.2017 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2016 r. – 31.12.2016 r.

Rekolekcje wielkopostne: 03.04.2017 r. – 05.04.2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 13.04.2017 r. – 18.04.2017 r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez Dyrektora szkoły dla:

 

Uczniów SP nr 11 w Lublinie Uczniów XVIII LO w Lublinie
31 października 2016 r.  /poniedziałek/ 31 października 2016 r.  /poniedziałek/
2 maja 2017 r. /wtorek/ 2 maja 2017 r. /wtorek/
4 i 5 maja 2017 r. /czwartek – piątek/ 4, 5 i 8 maja 2017 r. /czwartek- piątek
i poniedziaałek/
16 czerwca 2017 r. /piątek/ 16 czerwca 2017 r. /piątek/

 

Terminy egzaminów zewnętrznych:

 

 

  1. Egzamin maturalny:

 

termin główny:

część ustna:

4 – 26 maja 2017 r.: język polski (prezentacja– formuła do 2014 r.)

                        języki obce nowożytne

 

8 – 20 maja 2017 r. /oprócz 14 maja/: język polski (wypowiedź– formuła od 2015 r.)

 

     część pisemna: 4- 24 maja 2017 r.

 

termin dodatkowy:

część ustna:

1 – 20 czerwca 2017 r. : język polski (prezentacja– formuła do 2014 r.)

                               języki obce nowożytne

 

5 – 7 czerwca 2017 r. : język polski (wypowiedź– formuła od 2015 r.)

     część pisemna: 1- 20 czerwca 2017 r.

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 30 czerwca 2017 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.

 

 

 

termin poprawkowy:

część ustna:

język polski i  języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015 r.: 23 – 25 sierpnia 2017 r.

 

           część pisemna: 22 sierpnia 2017 r. /wtorek/, godz. 9.00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 12 września 2017 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w ZSO nr 2
w Lublinie /SP i LO/:

 

w I semestrze roku szkolnego 2016/17:

 

 wrzesień :

6 IX (wtorek) – dla rodziców ucz. klas I – VI SP oraz I – II LO

22 IX (czwartek)– dla rodziców ucz. klas III LO

Lubelski Salon Maturzystów: 20-21 IX (wtorek – środa)

  październik:

 4 X (wtorek) – konsultacje indywidualne

  listopad:

8 XI (wtorek) 

 grudzień:

6 XII (wtorek) – inf. o przewidywanych ocenach śródrocznych 

styczeń: 

 12 I 2017 r. (czwartek)– podsumowanie wyników nauczania i wychowania za I semestr

w II semestrze roku szkolnego 2016/17:

  marzec

7 III (wtorek) – konsultacje indywidualne

23 III (czwartek) – dla rodziców klas III LO inf. o przewidywanych  ocenach rocznych

kwiecień:  

25 IV (wtorek)

  maj:  

25 V (czwartek) -inf. o przewidywanych  ocenach rocznych

………………………………………………………………

 

Klasyfikacyjne posiedzenia RP:

  1. 09.01.2017 r./poniedziałek/ – śródroczne
  2. 20.04.2017 r. /czwartek/- roczne dla maturzystów
  3. 13.06.2017 r. /wtorek/ – roczne

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

  1. 10.01.2017 r./wtorek/
  2. 24.04.2017 r. /poniedziałek/- dla maturzystów
  3. 19.06.2017 r. /poniedziałek/

 

Ostateczne terminy wystawienia ocen śródrocznych i rocznych:

  1. 03.01.2017 r. /wtorek/
  2. 11.04.2017 r. /wtorek/
  3. 07.06.2017 r. /środa/

 

 

 

 

 

 

Lublin, 30.08. 2016 r.

 

 


Archiwa