KALENDARZ ROKU

 

KALENDARZ  PRACY ZSO nr 2 W LUBLINIE  W ROKU SZK. 2019/20.

 

I semestr roku szkolnego: 02.09.2019 r. – 31.01.2020 r. /18 tyg. nauki/

II semestr roku szkolnego: 03.02.2020 r. – 26.06.2020 r. /20 tyg. nauki – natomiast dla maturzystów – 10 tyg. nauki/

 

Ferie zimowe: 13.01.2020 r. – 26.01.2020 r.

Ferie letnie: 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.

Rekolekcje wielkopostne: 23.03.25.03.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w LO: 24.04.2020 r. /piątek/

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez Dyrektora szkoły dla:

Uczniów SP nr 11 w Lublinie Uczniów XVIII LO w Lublinie
31 października 2019 r. /czwartek/ 31 października 2019 r. /czwartek/
2 i 3 stycznia 2020 r.  /czwartek – piątek/ 2 i 3 stycznia 2020 r.  /czwartek – piątek/
21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
 /wtorek, środa, czwartek/
…………………………………………..
4 maja 2020 r. /poniedziałek/ 4, 5 i 6 maja 2020 r. /poniedziałek- środa/

………………………………… 30 kwietnia 2020 r. /czwartek/                  

                       

12 czerwca 2020 r. /piątek/ 12 czerwca 2020 r. /piątek/

 

Terminy egzaminów zewnętrznych:

 

  1. Egzamin ósmoklasisty:

 

  W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,

w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym 1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym 1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

 

 

 

   

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 19 czerwca 2020 r. /piątek/
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 19 czerwca 2020 r. /piątek/
Termin wydania zaświadczeń oraz  informacji zdającym: 26 czerwca 2020 r. /piątek/

 

 

1I. Egzamin maturalny:

 

termin główny:

część ustna:

7 – 22 maja 2020 r.: język polski (oprócz 10 i 17 maja)

4 – 22 maja 2020 r.: języki obce nowożytne (oprócz 10 i 17 maja)

 

 

     część pisemna: 4- 21 maja 2020 r.

 

termin dodatkowy:

część ustna:

1 – 6 czerwca 2020 r. : język polski; języki obce nowożytne

 

 

     część pisemna: 1- 19 czerwca 2020 r.

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 3 lipca 2020 r. /piątek/
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 3 lipca 2020 r. /piątek/
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 3 lipca 2020 r. /piątek/

 

 

termin poprawkowy:

część ustna:

język polski i  języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź: 24 – 25 sierpnia 2020 r.

 

           część pisemna: 25 sierpnia 20120 r. /wtorek/, godz. 9.00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 11 września 2020 r.

/piątek/

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2020 r.

/piątek/

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2020 r.

/piątek/

 

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w ZSO nr 2
w Lublinie /SP i LO/:

 

w I semestrze roku szkolnego 2019/20:

 

wrzesień:

 

10 IX (wtorek) – dla rodziców ucz. klas I – VIII SP

 10 IX (wtorek) I – II LO

27 IX (czwartek)– dla rodziców ucz. klas  III LO

 

Lubelski Salon Maturzystów: 26 – 27 września 2019 r.  (czwartek – piątek)

KUL, Collegium Jana Pawła II 
Lublin, ul. H.Łopacińskiego 5

 godz. 8.30-15.00
wstęp wolny

 

 październik:

 

15 X (wtorek)  konsultacje indywidualne

 

 

 listopad:

5 XI (wtorek)

 

 grudzień:

 

 12 XII (czwartek) – inf. o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

 

styczeń:

 

 30 I 2020 r. (czwartek)– podsumowanie wyników nauczania i wychowania za I semestr

 

 

 

 

 

w II semestrze roku szkolnego 2019/20:

 

  marzec:

 

3 III (wtorek) – konsultacje indywidualne

24 III (wtorek) – dla rodziców klas III LO inf. o przewidywanych  ocenach rocznych

 

                                     kwiecień:

 

2 IV (czwartek)

 

  maj:

 

25 V (poniedziałek) – inf. o przewidywanych  ocenach rocznych

………………………………………………………………

 

 

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

  1. 27.01.2020 r./poniedziałek/
  2. 21.04.2020 r. /wtorek/- dla maturzystów
  3. 22.06.2020 r. /poniedziałek/

 

Ostateczne terminy wystawienia ocen śródrocznych i rocznych:

  1. 09.01.2020 r. /czwartek/
  2. 14.04.2020 r. /wtorek/ – dla maturzystów
  3. 19.06.2020 r. /piątek/

 

 

Kalendarz pracy szkoły opracowała Anna Mirońska – wicedyr. szkoły

 


Archiwa