EDUKACJA STRAŻ GRANICZNA I SŁUŻBA CELNA

Klasa z edukacją straż graniczna i służba celna

 • dodatkowy przedmiot to edukacja straż graniczna i służba celna ( 2 godz. tygodniowo przez 2 lata ) prowadzona przez pracownika służb granicznych
 • oferta zajęć obejmuje dodatkowo obozy i warsztaty szkoleniowe, zajęcia terenowe, wycieczki na przejścia graniczne (np. w Dorohusku), zwiedzanie lotniska  w Świdniku, poznanie pracy strażnika granicznego i celnika w praktyce
 • program przewiduje szkolenie strzeleckie, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i kurs samoobrony (krav-maga)
 • zajęcia z edukacji straż graniczna i służba celna odbywają się w dobrze wyposażonej pracowni i umożliwiają zdobywanie praktycznych umiejętności, np. z zakresu ratownictwa medycznego
 • klasa tworzy korpus kadetów i umożliwia awans od stopnia młodszego kadeta do nadkadeta oraz uzyskanie końcowego certyfikatu
 •  nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie się do studiów prawniczych, studiów na wszelkich kierunkach szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz do podjęcia pracy w służbach mundurowych – straż graniczna, celna, miejska, pożarna, wojsko.
 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy i wiedza o społeczeństwie
 •  przedmioty w zakresie rozszerzonym:  j. angielski, historia i wos
 • języki obce : angielski i niemiecki

Ponadto oferujemy:

 • zajęcia w klubie obywatelskim
 • liczne zajęcia wyrównujące wiedzę
 • koła zainteresowań wg upodobań uczniów
 • kurs samoobrony
 • SKS

Zainteresowani uczniowie mogą korzystać z zajęć w kole muzycznym (gra na gitarze i innych instrumentach).

Regulamin klas mundurowych


Archiwa