EDUKACJA RATOWNICZA

REKRUTACJA DO KLAS I
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBLINIE

 

XVIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie oferuje naukę
w klasach z innowacjami pedagogicznymi:

 

  • klasa z edukacją ratowniczą

v     dodatkowy przedmiot to edukacja ratownicza (2 godz. tygodniowo przez 2 lata) prowadzona przez lekarza medycyny specjalizującego się w ratownictwie

v     oferta zajęć obejmuje dodatkowo wyjścia do laboratoriów, zwiedzanie oddziałów pogotowia ratunkowego oraz współpracę z PCK

v     zajęcia z ratownictwa medycznego odbywają się w dobrze wyposażonej pracowni i umożliwiają zdobywanie praktycznych umiejętności

v     nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie się do egzaminów na ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy i ukończenie różnych kursów w tym zakresie

v     uczniowie klas ratowniczych zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne na studiach medycznych

v     przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy i biologia

v     przedmioty w zakresie rozszerzonym:  biologia i geografia

v     języki obce : angielski i niemiecki

v     uczniowie tej klasy biorą udział w zawodach ratowniczych

Ponadto oferujemy:

  • zajęcia w klubie obywatelskim
  • liczne zajęcia wyrównujące wiedzę
  • koła zainteresowań wg upodobań uczniów
  • kurs samoobrony
  • SKS

Zainteresowani uczniowie mogą korzystać z zajęć w kole muzycznym (gra na gitarze i innych instrumentach).

Więcej informacji o nas na naszych stronach klasowych:

http://www.klasa_ratownicza.republika.pl

http://www.ratownicy_18lo.republika.pl

 

 

Obejrzyj reklamówkę klasy:


Archiwa