„ CHRONIĄ, BRONIĄ I RATUJĄ” – ROLA SŁUŻB MUNDUROWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE”

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA LUBLESKIEGO

„CHRONIĄ, BRONIĄ I RATUJĄ” – ROLA SŁUŻB MUNDUROWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE

I EDYCJA POD HASŁEM: KOBIETY W POLICJI

 

PRACE NAGRODZONE

 

 1. Miejsce I : Alan Trynda „Superpolicemiss” ,Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie, naucz. Anna Flis-Skrzypek

 

 1. Miejsce II: – Karolina Gajaszek „Kobiety w policji”, Gimnazjum nr 11 im. porucznika marynarki Mariana Tadeusz Mokrskiego w Lublinie, naucz. Agnieszka Burdyk

 

– Małgorzata Klimek „Kobiety w policji”, Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie,

naucz. Beata Marciniak

 

 1. Miejsce III: – Antonina Kuty „Kobiety w policji – patrol na lubelskiej starówce”, Gimnazjum

nr 10 w Lublinie im. Księdza Jana Twardowskiego, naucz. Katarzyna Bauer

 

– Magdalena Kotowska „Kobiety w policji”, Gimnazjum nr 14 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie, naucz. Magdalena Kosior-Szychiewicz

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

 1. Zofia Kuty „Kobiety w policji – kontrola prędkości” ,Gimnazjum nr 10 im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, naucz. Katarzyna Bauer

 

 1. Yevdokiia Medvedieva „Policjantka w akcji” ,Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach, naucz. Jadwiga Pietrzak

 

 1. Agnieszka Tkacz, Zespół Szkół w Cycowie, naucz. Bernarda Bogusz

 

 1. Magdalena Golianek, Gimnazjum nr 5 w Lublinie, ,, Interwencja”, naucz. Anna Flis -Skrzypek

 

PRACE WYRÓŻNIONE ZA WARTOŚĆ ARTYSTYCZNĄ

 

 1. Paulina Omielańczuk ” Chronią, bronią i ratują – kobiety w policji”, Gimnazjum nr 15
 2. Jana Pawła II w Lublinie, pod kierunkiem p. Barbary Wielgos

 

 1. Malwina Szydłowska „Tak samo odważni”, Gimnazjum nr 6 przy ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, naucz. Marek Mirosława

 

 1. Alicja Sawicka, Zespół Szkół w Cycowie, naucz. Bernarda Bogusz

 

 1. Kacper Szewczak, Zespół Szkół w Cycowie, naucz. Bernarda Bogusz

 

 1. Gabriela Florek „Kobieta w policji”, Gimnazjum nr 14 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie, naucz. Magdalena Kosior-Szychiewicz

 

 1. Patryk Gustaw „Kobiety w policji i ich praca”, Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie, naucz. Beata Marciniak

 

 1. Anna Gozdalska „Przyjaciele z patrolu”, Gimnazjum nr 1 im. Księdza Stanisława Konarskiego, w Lublinie naucz. Luiza Wilczkiewicz

 

 1. Magda Suryś, Gimnazjum nr 11 im. porucznika marynarki Mariana Tadeusza Mokrskiego, w Lublinie naucz. Agnieszka Burdyk

 

Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów odbędzie się 9 czerwca 2016
o godz. 10.30
 w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie ul. Przyjaźni 12.

 

Zapraszamy laureatów i uczestników wraz z opiekunami na wystawę pokonkursową.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności pod numerem 817462511.

 


„ CHRONIĄ, BRONIĄ I RATUJĄ” – ROLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
W SPOŁECZEŃSTWIE”

Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów województwa lubelskiego
I Edycja pod hasłem: „Kobiety w policji.”

Regulamin

Patronat: mgr Cezary jacek Furtak Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie.

Cele konkursu:
– zainteresowanie uczniów sytuacją zawodową, kulturową i społeczną kobiet w Polsce i na świecie,
– poszerzenie wiedzy o zawodzie policjanta wykonywanym przez kobiety,
– uświadomienie roli kobiet we współczesnym życiu społeczno-politycznym,
– zburzenie funkcjonujących stereotypów dotyczących kobiet,
– doskonalenie zdolności artystycznych uczniów.

Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubelskiego.
2. Konkurs odbywać się będzie w XVIII Liceum Ogólnokształcącym
w Lublinie, ul Przyjaźni 12.
3. Tematem pracy nawiązuje do tematu ogólnego; „Kobiety w policji”.
4. Pracę plasyczną można wykonać dowolną techniką płaską: rysunek (kredki, pastele, ołówek itp.) lub techniką malarską (farby akwarelowe, plakatowe, itp.). Zachęcamy do stosowania techniki collage’u, jako bardzo odpowiedniej do realizacji tematu konkursu.
5. Praca powinna mieć format A3.
6. Praca powinna być czytelnie opisana (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora ( klasa ), imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana, nazwa i adres szkoły (wzór opisu pracy w załączeniu).
7. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
8. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
9. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
10. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Kryteria oceny prac:
1. Zgodność pracy z tematem konkursu.
2. Trafność i oryginalność przekazu.
3. Walory artystyczne i oryginalna, plastyczna interpretacja tematu.

Informacje dodatkowe
• Opisane prace plastyczne należy dostarczyć w terminie 10. 05. 2016 do sekretariatu szkoły lub wysłać na adres:

XVIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Przyjaźni 12
20-314 Lublin

• Ogłoszenie wyników nastąpi 23.05.2016 r na stronie internetowej szkoły
www.zsonr2.lublin.pl .
• Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi 09.06. 2016 r. w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania
i prezentacji prac konkursowych w materiałach związanych z konkursem.
• Nadesłanie prac konkursowych jest rónoważne z przyjęciem
warunków regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście, z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich, jednocześnie nie były zgłaszane do innych konkursów.
• Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku Zespołu Szkół Ogónokształcących nr 2 w Lublinie
oraz na stronie internetowej szkoły; www.zsonr2.lublin.pl .
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr133, z późn.zm).

Koordynatorzy konkursu:
mgr Agnieszka Kieracińska -Wacko
mgr Iwona Langiewicz
mgr Grażyna Wójcik-Josicz

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik nr 1

Wzór opisu pracy plastycznej ( do przyklejenia na odwrocie każdej pracy)

imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………….
tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………
wiek/klasa …………………………………………………………………………………………
technika plastyczna ………………………………………………………………………………
nazwa szkoły/ placówki,…………………………………………………………………………
adres/ telefon/fax, e-mail ……………………………………………………………………….
imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr133, z późn.zm).

Lublin, dn. ………………………… …………………………………………………..
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)


Archiwa