BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna czynna od  poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.45.

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników oraz rodziców do korzystania z bogatego księgozbioru, materiałów audiowizualnych,  komputerów z dostępem do Internetu. To szkolne centrum informacji posiada skomputeryzowany  księgozbiór, komputerowy katalog dający możliwość wszechstronnego wyszukiwania materiałów na określony temat. Sprzęt medialny oraz kopiujący umożliwiają nauczycielom tworzenie pomocy dydaktycznych, a uczniom własnych dokumentów.

 


Archiwa