Aktualności – rekrutacja

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
do Szkoły Podstawowej nr 11w Lublinie przy ul. Przyjaźni 12
 czwartek, 14 marca, 2019 r.  godz.17.00

W programie:

  • wystąpienie Dyrektora Szkoły, przedstawienie placówki;
  • informacja pedagoga szkolnego na temat: „Osiąganie dojrzałości szkolnej przez dzieci ”;
  • prezentacja multimedialna;
  • krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów klas drugich
  • prezentacja klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy szkolnej.

Archiwa